Αρθροπλαστική & ορθοπλαστική γονάτου

Αρθροπλαστική & ορθοπλαστική γονάτου

Η κλινική εικόνα του ασθενούς περιλαμβάνει πόνο, σε μεγάλου βαθμού οστεοαρθρίτιδας ακόμη και στην ηρεμία. Ο πόνος εντοπίζεται συνήθως στην περιοχή της βουβωνικής χώρας όπως και στην πλάγια επιφάνεια του μηριαίου με αντανάκλαση μέχρι το γόνατο. Πόνος της άρθρωσης κατά την έσω στροφή <15° ή και πρωινή αγκύλωση μερικών λεπτών έως και 1 ώρα.

Σκοπός

Ο σκοπός της επέμβασης είναι η εξάλειψη του πόνου, η δημιουργία μιας άρθρωσης με καλή κινητικότητα και άριστη λειτουργικότητα και τελικά η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

info@atwa.gr